حجاب‌بان؛

شکارچی اختیار زیستن

بدل‌کار تفنن دیکتاتور

بازارگردان جریحه‌ی روح شهر

ندیمه‌‌ی سفره‌چین جهل 

مشاطه‌گر مرگ

                        با آیه‌های مْذهّب جنایت.

 

حجاب‌بان؛

بوف‌ رمیده از رنگ‌دانه‌های نور

اشباح‌زی شبه‌انسان

مفتش نشانه‌های حیات

تفسیده‌‌ی تفکر چرکین

فشنگ‌آور ابلیس

جلادهنده‌‌ی ساطور جلاد

مقتل‌آذین و هیزم‌کش سور قتل

آماجگاه منفور صباح و مسای ایران.

 

باش تا زمان و ایران از تو بگذرد!

 

۲۷ آبان ۱۴۰۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدل‌کار: نقش‌پرداز جایگزین

تفسیده: بسیار گرم شده، تفتیده

مقتل: قتل‌گاه [اسم مکان]