برای نخستین بار در چهار دهه‌ی گذشته، اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر سازمان در روز پنج‌شنبه ۳ آذر / ۲۴ نوامبر، با تصویب قطعنامه‌ی محکومیت‌ حاکمیت آخوندی و رأی مثبت به تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی»، قیام ایران را وارد مرحله‌یی جدید از شناسایی بین‌المللی نمود.
برای اولین‌بار زخم‌های باز ۴۳ ساله‌ی مردم ایران که در قیام جاری آبان ۱۴۰۱ به دادخواهی ملی انجامیده است، هم‌چون دهانه‌ی آتشفشان، وجدان بیدار جهان را برانگیخت و به پشتیبانی از حق مبارزه و دفاع از حقوق بشر فراخواند.
 
این قطعنامه بار دیگر اثبات نمود که اگر ایران با قیامش علیه خودکامگیِ نظام ولایت فقیه بایستد، جهان در پشتیبانی از حقوق بشر مردم ایران خواهد ایستاد. 
 
سخنرانی‌ها در این اجلاس، معرفی شأن انسانی‌ِ قیام ایران به جهانیان بود. شأن و جایگاه والای برآمده از قیام و مبارزه‌یی که مردم ایران با رنج‌ها و پایداری‌هایشان در این چهار دهه، بهای آن را برای برخوردار شدن از حقوق بشرشان پرداخت کرده‌اند. 
ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر در وصف شأن و جایگاه قیام جاری در ایران و شکست «ذهنیت قلعه‌ییِ» ج. ا، چنین گفت: 
«مردم ایران خواهان شأن انسانی و حقوق بشر هستند اما با خشونت مواجه می‌شوند. مانند همه دیکتاتورها به این معترضان مارک‌های غیرواقعی زده شده است. هیچ جامعه‌یی را نمی‌توان منجمد و ساکت کرد به‌طوری که در یک نقطه از زمان بایستد...روش‌های قدیمی و ذهنیت قلعه‌یی کسانی که قدرت را در دست دارند، کارساز نیست».
 
وجه دیگر این اجلاس،‌ اثربخشی دادخواهی‌ها و قیام جاری مردم ایران بر قدرت گرفتن حسابرسی جهانی از جانیان ناقض مبانیِ حقوق بشر تحت عنوان ج. ا است. نمونه‌های زیر گویای اهمیت چنین جهت‌گیریِ جهانی هستند:   
ــ آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان: «ما خواهان یک مکانیزم مستقل برای نقض حقوق‌بشر در ایران هستیم تا مسئولان این اقدامات مورد حسابرسی قرار گیرند. مصونیت ناقضین حقوق‌بشر در ایران مانع عدالت است».
ــ معاون وزارت‌خارجه لیتوانی: «تأکید می‌کنم جامعه بین‌المللی نمی‌تواند کناری بایستید و نقض حقوق بشر در ایران را تماشا کند. ما از ایجاد مکانیزم بین‌المللی حقیقت‌یابی در رابطه با نقض حقوق‌بشر در ایران حمایت می‌کنیم».
ــ از بیانیه بریتانیا برای نشست ویژه: «بیایید امروز یک پیام روشن بفرستیم: این شورا محکم پشت سر مادران، زنان و دختران ایران ایستاده است».  
 
 آن‌چه از فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی در ضرورت تشکیل نخستین اجلاس شورای حقوق بشر درباره‌ی ایران صورت گرفت و آن‌چه از روشنگری‌های بی‌نظیر قیام جاری در برانگیختن بیداری و اقدام جهانی محقق شد، تثبیت شأن بین‌المللیِ قیام ایران و مشروعیت استمرار آن برای رقم زدن سرنوشت نیکو و خجسته‌ی ایران‌زمین با رهایی‌اش از اشغال پلیدترین ناقضان حقوق بشر است.
 
 
۴ آذر ۱۴۰۱