ادبیات چیست؟ از ادبیات چه می‌آموزیم؟ (۳)

تهیه، تنظیم و تولید: سعید عبداللهی


چهره‌ها: محمد فرخی‌یزدی، بیژن ترقی، سعید سلطانپورچهره‌ها: زری اصفهانی، مهدی حسین‌پور(بهداد)، عزیزالله صناعی(پدر شریف)، غادة السمان، آنا آخماتوا، اوریانا فالاچی


چهره‌ها: ناظم حکمت، ماکسیم گورکی، حمید اسدیان(کاظم مصطفوی)، اکتاویو پازچهره‌ها: طاهره(فاطمه) قرةالعین، سیمین بهبهانی

ادامه دارد...