هرچه جامعة ایران به‌جانب دادخواهیِ حقوقی، قانونی و اقتصادی شتاب می‌گیرد، حاکمیت ولایت فقیه از چرخة تمدن بشری دور و دورتر گشته و اتخاذ وحشی‌گریِ بدوی را نصب‌العین خود می‌کند. در ۱۴ ماه گذشته که دولت سوگلی ولی فقیه به صدارت گماشته شده، نقض هیستریک حقوق بشر با شتاب وحشی‌گری بدوی، بیشتر و بیشتر شده است.
نقض همه‌جانبة حقوق بشر، راه نفس نظام ولایت فقیه بوده و اعدام، هدف باز نگه داشتن این راه نفس است. بنایراین هرچه نمودار مطالبة جامعة ایران سیر صعودی می‌یابد، استفادة ابزاری از عامل اعدام به‌عنوان هیزم دمنده بر کورة سرکوب و ارعاب، شتاب بیشتری می‌گیرد. نگاهی به ۵۱۶ مورد اعدام از مرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ بیانگر پیام رژیم ملایان به مطالبات افزون‌شونده و بازگشت‌ناپذیر جامعة ایران علیه حاکمیت است.  
مجازات اعدام در ایران آخوندزده همواره به‌عنوان یک ابزار سیاسی و مذهبی برای انتقام و ترویج ارعاب با هدف تثبیت قدرت سیاسی اعمال می‌شود. قضاییة جنایت‌زای تحت امر ولی فقیه هم با همین هدف، طی روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور اقدام به اعدام ۲۲ زندانی نمود!   
در پی تداوم اعدام‌های هفتگی و روزانه توسط جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۱۷شهریور خانواده‌های محکومان به اعدام در تهران در مقابل ساختمان قوة قضاییة ملایان یک تجمع برگزار کردند. این تجمع، بازخورد افشاگرانه و روشنگرانة وسیعی را در شبکه‌های مجازی برانگیخت. این تجمع که حضور کودکان دادخواه نیز در آن برجسته بود، در نوع خود کم‌نظیر بود. در این تجمع که با هشتگ‌های #اعدام_نکنید / #نه_به_اعدام معرفی می‌شد، یکی از فرزندان محکومین به اعدام، خطاب به همگان فراخوان اعتراض و خیزش علیه اعدام‌های جنایت‌کارانه داد و گفت: 
«نگذاریم افراد بیشتری کشته شوند! نگذاریم خانواده‌ها داغ‌دار شوند! کشتار را تمام کنید!». 
به‌دنبال آن، یک شرکت‌کننده‌ دیگر، دلیرانه، بر اصلی‌ترین زخم‌ها و دردهای مشترک مردم ایران تأکید نمود و گفت: 
«تا کی از ما بکشند و هیچ نگوییم؟ آیا حق ما این بود که فقیر باشیم؟ ما عزادار رشیدترین فرزندان آب و خاک‌مان هستیم. نمی‌خواهیم بعد از این، کس دیگری را از ما بکشند».
دستگاه قضایی آخوندها در ۱۴ ماه گذشته تلاش کرده است ضریب اعدام را بالا و بالاتر ببرد و در تلاش است صحنه‌های اعدام را به انظار عمومی بیاورد. کار قوة قضاییه در ایران آخوندزده، خدمات‌دهی به ولی فقیه، ترویج جنایت و رعب، زمینه‌ساز انواع فساد و ایجاد سهولت برای تثبت استقرار حکومت ولایت فقیه است.  از این رو «نه به اعدام» یعنی نه به حاکمیت ولایت فقیه و نفی تمامیت جمهوری اسلامی آخوندی.
یادآوری می‌شود که ایران آخوندی در میان کشورهای جهان، دومین رتبه را از نظر تعداد اعدام در سال دارد و از نظر نسبت جمعیت، مقام اول اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است!
حاصل معکوس بیش از چهار دهه تکیه بر اعدام، رشد تصاعدی ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی بوده است که مصدر ترویج این ناهنجاری‌ها، حاکمان و آمران و پادوها و عاملان اعدام بوده و می‌باشند. 
طی سالیان گذشته همواره تأکید کرده‌ایم که با پیشرفت آگاهی جهانی علیه اعدام، «نه به اعدام»، برگ برندة بشر علیه ضدبشر است.  
اکنون جریان قدرتمند عمومیِ «نه به اعدام»، تبدیل به یک سلسلة به هم پیوسته گشته است. اکنون موج آشکار و نهان «نه به اعدام» در خانه‌خانه و شهر به شهر ایران جاری است.  
 همبستگی برای خیزش و فریاد «نه به اعدام» را در سراسر ایران علیه اصلی‌ترین ابزار سیاسی و مذهبی حکومتی قرون وسطایی طنین افکنیم!
۱۸ شهریور ۱۴۰۱