ادبیات چیست؟ از ادبیات چه می‌آموزیم؟ (۴)

تهیه، تدوین و تولید: سعید عبداللهی


چهره‌ها: امیرحسین آریان‌پور، نزار قبانی، ارنست همینگوی


چهره‌ها: بهرام صادقی، تظاهرات وال استریت


چهره‌ها: نیکوس کازانتزاکیس، احمد محمود، عبدالحسین زرین‌کوب، خورخه لوئیس بورخس


چهره‌ها: بهرام بیضایی، رحیم معینی کرمانشاهی، حمید مصدق
ایرج جنتی عطایی، پل الوار، هوشنگ ابتهاج

ادامه دارد...