کتاب
آن‌سوی الفباهای زندگی

نوشته: سعید عبداللهی(س. ع. نسیم)
مجموعه شعر

چشمانم را 
بر كهكشان كلمات مي‌كشم
بر ستارگان دنباله‌دار الفباها.
 
  الفباها
 با طنين قلب قلم
از رستاخيز كلمات می‌آيند
تا شاعران
         ترجمه‌ی شعر خويش باشند!