در آستانه‌ی برگزاری نمایش حکومتی در ۸ تیر، باید نشان داد که فریب دادن تعیین‌تکلیف‌نکرده‌ها با حاکمیت آخوندی می‌تواند سرمایه‌ی بختک‌هایی چون اصلاحاتی‌ها باشد. اگرچه کم‌تر از یک دهه است «اصلاح‌طلب، اصولگرا» توسط اکثریت مردم ایران تعین تکلیف‌ و طرد شده، ولی میدان دادن به این باند توسط خامنه‌ای برای حضور در شوهای تبلیغاتی، گویای سرمایه‌گذاری اتاق فکر نظام جهت رونق دادن به سیرک ۸ تیر است.

 

هدف: نخست جلوه و جمال تبلیغاتی، سپس مهندسیِ مطلوب

راهگشایی شورای نگهبان ارتجاع برای عرض اندام عنصر اصلاحاتی در نمایش ــ باوجود حذف لاریجانی و احمدی‌نژاد ــ این پیام را آشکار می‌کند که کفگیر خامنه‌ای در ته دیگ هم چیزی نیافته و می‌خواهد بازیِ دام و فریب پهن کند تا به‌زعم خودش صرفاً روز نمایش را جلوه و جمال بدهد و سپس مهندسیِ مطلوبش را در صندوق‌ها پیش ببرد.

عناصر باند اصلاحاتی همواره تلاش داشته‌اند زنجیرهای خونین جنایات خمینی و خامنه‌ای را گل‌آذین کنند تا ناظر صحنه، فقط گل ببیند، نه زنجیر. با چنین ترفندها طی سالیان، پیداست که سرمایه‌گذاری این باند، حساب باز کردن روی بی‌شعوری سیاسی و کولی گرفتن از آن‌ برای تداوم عمر حاکمیت آخوندی است.

 

حساب گشوده‌ی حاکمیت

عبور از چندین قیام ــ خاصه قیام ۱۴۰۱ ــ می‌گوید در مرحله‌یی(فازی) از ابهام‌زدایی و مرزبندی با تمامیت حاکمیت آخوندی هستیم که شرکت در نمایش انتخابات با دل بستن به عناصر اصلاحاتی، دقیقاً ناشی از بی‌شعوری سیاسی در خدمتگزاری به حاکمیت ولایت فقیه است. حاکمیت هم دقیقاً روی همین بی‌شعوری سیاسی حساب باز می‌کند. کافی‌ست به نمونه‌هایی از بی‌شعوری سیاسی در خدمتگزاری به دیکتاتوری آخوندی اشاره شود تا هشداری باشد برای دور شدن از دام و چاه عناصر باند اصلاحاتی نظام که قسم‌خوردگان به ولایت فقیه برای نجات آن از بحران‌های داخلی و بین‌المللی هستند.

 

نمونه‌های بی‌شعوری سیاسی در خدمت تداوم عمر نظام

این بی‌شعوری‌های سیاسی در چهار دهه‌ی گذشته در مملکت ما صورت گرفته و سوخت‌بار بازارگرمی نظام ملایان بوده است:

ــ همراه شدن با جنگ‌افروزی‌های خمینی و خامنه‌ای برای سرپوش‌نهادن بر سرکوب آزادی‌ها و مطالبات اقشار مردم.

ــ  خاتمی و ۲ خردادی‌ها را مصلح نظام ولی فقیه تصور کردن و پادو دام دروغ و فریب آن شدن. 

ــ باوجود سلطه‌ی مطلق ولی فقیه بر تمام امور سیاسی و اقتصادیِ مملکت، دم زدن از انتخابات و نمایش دادن انگشت رنگی به‌معنی حق رأی در جمهوری اسلامی.

ــ شرکت در نمایش‌های رنگارنگ به‌اصطلاح فرهنگیِ حاکمیت ولایت فقیه، با سوءاستفاده‌های کلان دیکتاتور از چهره‌ها و نام‌ها و وجاهت اجتماعی‌شان با هدف خرید اعتبار برای حاکمیت‌.

ــ سیاهی لشکر و مؤید بازی‌ِ مبتذلی تحت عنوان «نظرسنجی» مجازی در سایه‌ی دیکتاتوری مطلق آخوندی شدن.

ــ هم‌زبان و هم‌قلم پروپاگاندای نظام آخوندی علیه مخالفانش شدن و همان ادبیات و اتهام‌ها و بهتان‌ها را علیه اصلی‌ترین‌ مبارزان اصیل سرنگونی‌خواه تکرار کردن.

 ــ باوجود سلطه‌ی مطلق ولی فقیه و به‌خدمت گرفتن دجالانه‌ی دین و حجاب برای سرکوب آزادی‌ها، به دام باحجاب و بی‌حجاب و بادین و بی‌دین افتادن و بیشترین خدمتگزاری را به تداوم سلطه‌ی دیکتاتوری مذهبی مرتکب شدن.

ــ جدا دانستن اصلاحاتی‌های حافظ نظام از ساخت و بافت حاکمیت با محوریت ولایت فقیه.

 

ویژه‌گیِ خدمتگزاران بازار مکاره

در شرایط کنونی ــ به‌طور خاص پس از مرگ رئیسی که «طوق‌دار» جلادی تابستان ۶۷ برای خامنه‌ای بود ــ نمایش پیش روی حکومتی فقط‌وفقط برای بیرون کشیدن یک سوگلیِ خدمتگزار ولی فقیه است. عبور دادن یک عنصر به‌اصطلاح اصلاحاتی از فیلتر شورای نگهبان ارتجاع، فقط برای گرم کردن بازار مکاره توسط مشتی بی‌شعور سیاسی است تا خامنه‌ای با تبلیغ آن، هم وجهه‌ی بین‌المللی برای نظام جور کند و هم درآوردن سوگلی‌اش از صندوق را ناشی از مشارکت عمومی جلوه بدهد.

 

یک آزمایش و وظیفه‌ی ما 

وظیفه‌ی ملی، مردمی و میهنی حکم می‌کند که میز خامنه‌ای با بازی دادن ناگزیر اصلاحاتی‌های قلابی را با حداکثر تحریم و بایکوت نمایش حکومتی، به‌هم زد و برچید و تعادل را بار دیگر هم‌چون اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ به‌نفع اکثریت مردم ایران برقرار نمود. آثار و پیامد و آینده‌ی این تعادل علیه حاکمیت،‌ بسا کیفی‌تر و فراتر از دو نمونه‌ی پیشین خواهد بود. این یک آزمایش ملی، مردمی و میهنی در خدمت و در راستای مطالبه‌ی سرنگونیِ اشغال‌گران ایران‌زمین است. 

۶ تیر ۱۴۰۳