۱ـ  همواره پاسخ به نیاز روحی، عاطفی و آگاهی مخاطب شعر و موسیقی را در نظر داشته است.
۲ـ  برای تأمین این پاسخ، با همکاری آهنگ‌سازان و نوازندگان، سراغ بهترین‌های شعر و موسیقی در تاریخ ایران رفته است.
۳ـ  از سال ۱۳۵۸ به بعد، همواره شعرها را ــ چه خودش و چه با هم‌فکری دیگران ــ گزینشی انتخاب کرده است؛ طوری که موضوعات روز سیاسی و اجتماعی ایران در این شعرها بازتاب و انعکاس یافته‌اند.
۴ـ  تحولات سیاسی ــ اجتماعی ــ فرهنگی ایران را همواره مطالعه کرده و تحت نظر داشت. دقتی که از ضرورت‌های ناگزیر داشتن «شعور سیاسی» هنرمند در سلطه‌گریِ دیکتاتوری‌ها بر کشور ما بوده است و ادامه دارد.
۵ ـ با هوشیاریِ ستودنیِ درخور یک هنرمند بااصالت، هرگز هنرش را ملکوک خودکامه‌گان سیاسی و سلطه‌گران جانی زمانه‌اش نکرد.
۶ ـ به‌همین دلایل، هنرش همواره خدمتگزار حقیقی به رنج‌ها و عشق‌های مردمان بوده و در سینه و زبان و خاطرشان ارج گذاشته شده است.
۷ ـ تقریباً هزار سال شعر فارسی را می‌توان در آثار آوازی و تصنیف‌ها استاد شجریان یافت.
۸ ـ هزاران ایرانی را با بهترین‌های شعر فارسی آشنا کرد و بسیاری بیت‌های آوازی و تصنیف‌ها را بر سر زبان‌شان جاری نمود.
۹ ـ با همه‌ی این سرمایه‌ها، از وجدان انسانی ــ هنری و صدای روح‌نواز و جان‌شکار کم‌نظیرش، در خدمت به فرهنگ بالنده‌ی ایران محافظت کرد و نام و هنرش جزئی از فرهنگ جاودانه‌ی ایران‌زمین گشته است.
 
یاد خوب و محبوبش، در آرزوهای دیرینه‌ و همیشه جاریِ ایران‌زمین برای تحقق جامعه‌یی آزاد و دموکراتیک و بافرهنگ همراه با حضورش در قلم و شعر و موسیقیِ معشوق مردم، جاودان باد...

۱۷ مهر ۱۴۰۲