با شمیم شاد رویت، من به گل شک کرده‌ام 
یادم آمد ماه را با نام تو حک کرده‌ام 
 
قصه‌ات تکرار خون‌بازیِ جبر و اختیار 
قصه‌ی تکرار در تکرار ایران روی «دار»  
 
غربت آزادگی هم عالمی آیینگی‌ست 
هر که دیدش، حیرتش از حشمت آزادگی‌ست 
 
 
 ۱۴ مهر ۱۴۰۱     

نیکا_شاکرمی
مهسا_امینی
خاوران