۱- تقویت تخیل

۲- تقویت حافظه

۳- رشد مغز

۴- کسب دانش

۵- کاهش استرس

۶- بهبود مهارت نگارش

۷- بهبود دایره واژگان

۸- بهبود مهارت‌های انتقادی

۹- عادتی پرفایده

۱۰- افزایش دقت و تمرکز

۱۱- بهبود مهارت‌های ارتباطی

۱۲- انگیزش

۱۳- بهبود عواطف

۱۴- افزایش خودباوری

۱۵- تقویت مهارت‌ها

۱۶- آموختن همگام با توانایی‌های خود

۱۷- افزایش خلاقیت

۱۸- اجتماعی شدن

۱۹- آشنایی با جهان‌های دیگر

۲۰- بهبود اخلاقیات و رفتارها

۲۱- ایجاد گزینه‌ها برای افکار جدید

۲۲- آموختن درباره گذشته و تاریخ

۲۳- افزایش هوش

۲۴ ـ تقویت فرهنگ اجتماعی

۲۵ ـ تقویت خردورزی و عقلانیت

۲۶ ــ سهولت درک آزادی و اختیار