بهار و هرچه در او هست صورتند و تو جانی...
همایون‌باد نوروز مبارک‌دم
 
زمین به‌انتظار تو گشت
تویی تویی خجسته‌ی عید 
 
 نوروز ۱۴۰۲
       سعید عبداللهی